آسانسور تک نفره


آسانسورهای تک نفره آسانسورها هیدرولیکی هستند کوچک که کابین آنها فقط جای یک نفر هست

اندازه ی کابین آسانسور تک نفره حداقل باید 0.28 متر باشد بطور متوسط کابین اسانسور تک نفره تقریبا باید حدود 50 سانتیمتر در 60 سانتیمتر باشد.

برای تصب این آسانسور باید فضایی حدود 70 سانتیمتر در 90 به آسانسور اختصاص داده شود

ویژگیهای آسانسور تک نفره

در فضای محدود تقریبا 70 سانتیمتر در 90 سانتیمتر

- بدون نیاز به چاله
- بدون نیاز به موتور خانه
- قابل نصب در فضای کم و محدود در حدود 60 سانتیمتر
- بدون نیاز به تخریب محل نصب
- سـرعت آرام و تـدریجی در شـروع حـرکت و هنـگام توقف کابیـن
- مصرف برق فقط برای بالا رفتن آسانسور و صرفه جویی در انرژی
- امکان پایین آوردن کابین در زمان قطع برق
- امـکان جابـجایی از یک مکان به مکان دیـگر بـه دفعات
- نصب سـریع و آســان
- بدون نیاز به برق سه فاز
- ایــمن، زیبا، بـادوام
- با کیفیت و قیمت مناسب

با امکان دریافت استاندارد

 

Related Articles