آسانسور با اشکال غیر متعارف


در ساختمانهای قدیمی که جایی برای آساسنسور در نظر گرفته نشده فضاهایی غیر متعارف ممکن است در وسط راه پله وجود داشته باشد که امکان گذاشتن آسانسور را دارد

مثلا فضای مثلثی شکل و یا متوازی الاضلاع یا ذوزنقه و ....

در عکس های آسانسور این مطلب دید ه میشود.

 

 

.
Copyright © 2007 Tutorialspoint.com

Related Articles