سرویس و نگهداری آسانسور


آسانسور یک دستگاه اتوماتیک است که برای جابه جایی بار و یا شخص در بین طبقات ساختمان استفاده می شود و  تنها وسیله نقلیه‌ای است که مسافر به آن دستور می‌دهد. آسانسور قادر به شناسایی مسافرین از نظر سن، قد،  و بیمار یا سالم بودن و میزان وزن دقیق آنها نیست، بنا براین درصورت عدم بازدید از موارد ایمنی و سرویس قطعات ،آسانسور به وسیله بسیار خطرناکی تبدیل می شود.

متاسفانه بسیاری از استفاده کنندگان  تنها در موقع خرابی آسانسور نسبت به سرویس آن اقدام می کنندو تا زمانی که آسانسور بدون مشکل کار می کند بازرسی ادواری و منظم آن را به ورطه فراموشی می سپارند. نباید فراموش کرد که نگهداری صحیح آسانسور از مهمترین اعمالی است که اعضای ساختمان باید همواره پیگیر آن باشند. 

از آنجایی که بسیاری از خرابیهای آسانسور(مانند سایش سیم بکسل و شیارهای مربوط به آنها،شل شدن اتصالات،خستگی قطعات و غیره) به مرور اتفاق می افتد، بسیاری از کاربران متوجه خطرات احتمالی آن نمی شوند.از این رو برای جلوگیری از خطرات احتمالی و کارکرد منظم، آسانسورها نیاز به بازدید و سرویس دوره ای دارند که این مدت زمان بر اساس کارکرد آسانسور و ترافیک ساختمان تعیین میشود .

آسانسورهای سا ختمان های مسکونی در هر ماه نیاز به بازید سیستم های ایمنی و سرویس قسمتهای مختلف دارند،بر این اساس سندیکای آسانسور چک لیستی برای سرویس و بازید آسانسور پیشنهاد داده است که شامل موارد زیر میباشد:

موتورخانه

1-بازدید روغن موتور گیربکس و یاتاقان مربوطه.

2-اطمینان از عدم نشت و روغن ریزی موتور گیربکس.

3-تمیز کردن الکتروموتور گیربکس.

4-بازدید از فلکه اصلی و هرزگرد و شیارهای آن .

5-بازدید مگنت ترمز و تنظیم آن.

6- بازدید تنظیم کفشکهای ترمز.

7- بازدید از لنت ترمز .

8- تمیز کردن دیسک ترمز

9- بازدید از کوپلینگ های انکودر موتور .

10- حصول اطمینان از عدم براده ریزی فلکه موتورگربکس و فلکه هرزگرد .

11- بازدید از فن موتور عملکرد صحیح الکتریکال و مکانیکال .

12- بازدید کنتاکتور و رله ها .

13- بازدید از محل محکم بودن تابلو فرمان در محل استقرار .

14- بازدید از عملکرد تابلو فرمان آسانسور و تمیز کردن آن .

15- محکم نمودن ترمینالهای قدرت و فرمان .

16- کنترل عملکرد صحیح کنترل بار وکنترل فاز و فیوزها و بیمتالها و مدارهای ایمنی آسانسور .

17-کنترل عملکرد صحیح ترمستات فن موتور آسانسور و راه اندازی فن .

18- بازدید از وضعیت موتورخانه آسانسور و جلوگیری از هر گونه استفاده غیرمجاز .

19- بررسی صداها و لرزش های غیر عادی در تجهیزات اسانسور .

20- بازدید از گاورنر و اجزاء آن و عملکرد صحیح آن .

21-بازدید سیم بکسلهای اصلی آسانسور و گاورنر.

22-بازدید از تابلو برق سه فاز شهری (کلید سه فاز-فیوز فشنگی و مینیاتور)

23-آچارکشی پیچ و مهره های پایه موتور گیربکس آسانسور

24-بازدید از وضعیت استقرار لاستیک های ضربه گیر زیر شاسی موتور آسانسور.

25-بازدید از عملکرد صحیح سیستم تهویه آسانسور.

26-بازدید از کلیه محلهای گریس خور.

27-بازدید و کنترل علائم هشدار دهنده.

28-کنترل روشنایی موتورخانه آسانسور.

29-بازدید قفل درب موتورخانه و دربچه فرار آسانسور.

بخش مکانیکال

1-بازدید از کلیه میکرو سویچهای آسانسور (حد-دور انداز-استپ).

2-بازدی از تراول کابل و بستهای تراول کابل آسانسور.

3-تمیز کردن آهن رباها.

4-روشنایی داخل چاه آسانسور(چراغ ها ی تونلی).

5-مرطوب کردن بسیار اندک کف چاله آسانسور(جهت جذب ذرات گرد و غبار داخل چاه آسانسور و غبار روبی).

6-شستشوی کنتاکت قفل ها(با اسپری مناسب یا تینر هر 6 ماه یک بار).

کابین و قاب وزنه آسانسور

الف-بازدید از کلیه ادوات مکانیکال -الکتریکال در زیر و روی کابین آسانسور

1-کشش سیم بکسل ها و اطمینان از عدم زدگی و شکستگی و خوردگی و باز شدن بافت سیم بکسل ها و بازدید از سر سیم بکسل های آسانسور.

2-تنظیم کفشک کابین و وزنه آسانسور.

3-صدا گیری کابین و وزنه آسانسور.

4-پر کردن روغندانها و اطمینان از عملکرد صحیح روغن دانها.

5-تنظیم و آچارکشی و لرزه گیری بالا و پایین آسانسور.

6-بازدید و حصول اطمینان از عملکرد صحیح کلید قطع کن پاراشوت آسانسور.

7-بازدید از جعبه رویزیون و کلیدهای مربوطه و پریز آن.

8-بازدیداز سویچ اورلود و فول لود در صورت وجود.

9-بازدید از اتصالات درب کابین به سقف کابین.

10-بازدید از عملکرد مگنت درب بازکن آسانسور.

ب-بازدیدهای داخل کابین آسانسور

1-درستی عملکرد شستیهای فرمان.

2-درستی عملکرد کلیدهای DC-DO-STOP و فن و سایر کلیدها.

3-درستی عملکرد زنگ اضطراری و سیستم هشدار دهنده.

4-بازدی از آینه و دستگیره و پاخور و محکم بودن سقف کاذب کابین آسانسور.

عملکرد درب کابین آسانسور

 1-بازدی از عملکرد صحیح مکانیزم سر درب کابین آسانسور همراه با کلیه ادوات ثابت و متحرک اعم از مکانیکال و الکتریکال.

2-بازدی ازعملکرد اجزای ایمنی .

3-بازدی و نظا فت شیارهای سیل -کفشک ها و زیر دربها.

4-تنظیم دربها نسبت به کابین آسانسور.

عملکرد دربهای طبقات اتوماتیک/لولایی

 1-بازدید از عملکرد صحیح مکانیزم سر دربها و هماهنگ بودن با درب کابین آسانسور.

2-بازدید از کفشک های زیر درب.

3-نظافت شیارهای سیل.

4-اطمینان از عملکرد قفل های آسانسور.

5-دیکتاتورها.

6-روان و بدون صدا بسته شدن دربهای آسانسور.

7-تنظیم فنر درب.

8-لق نبودن شیشه ها و قاب مربوطه.

9-اطمینان از پل نبودن کنتاکتها و قفلهای آسانسور.

Related Articles